MUDr.Dana Vavricová

lekárka, ktorá vám pomôže porozumieť svojmu telu.

Riešite dlhodobé zdravotné problémy a máte pocit, že ste len štatistom vo svojom tele ? 

CHCETE KONEČNE POROZUMIEŤ SVOJMU TELU ? Aké by to bolo vedieť si pomôcť a  nespoliehať sa len na barličky modernej medicíny ?

 • Získajte pohľad na svoje zdravotné problémy očami lekárky v odbore vnútorné lekárstvo s viac ako 20 ročnou praxou.
 • je to dlhý čas na to, aby som pochopila, že konvenčná medicína zväčša utlmuje symptómy, málokedy rieši problém
 • z mojej perspektívy sa v džungli špecialistov stráca celkový pohľad na pacienta
 • všetko, čo sa z vyšetrení  u viacerých lekárov dozviete sa deje v  JEDNOM a to VAŠOM TELE !
 • mojou "srdcovkou" je krehké trávenie, potravinové intolerancie, HIT, porušená črevná bariéra...s ktorými mám aj osobné skúsenosti so sebou i s dieťaťom
 • pocity a signály svojho tela poznáte najlepšie vy. Naučte sa im porozumieť s medicínskym myslením, aby ste si mohli byť sami sebe lekárom
 • Získajte "medicínske myslenie"
 • Čo je to ? ...je to využitie vedomostí získaných dlhoročným štúdiom a skúseností, ktoré sa dajú získať len každodennou praxou s pacientami...

 • keď pacient rozumie, vidí cestu a má NÁDEJ na vyriešenie problému
 • Získajte viac informácií vo fb skupine RozumiemSVojmuTelu
 • získajte svojho lekára online a  majte prístup na pravidlené živé webináre a užší kontakt so mnou. Staňte sa členom uzavretej komunity online klubu  Doktorka Online

Těším se na vás!

MUDr.Dana Vavricová lekárka, ktorá vám pomôže porozumieť svojmu telu