ROZUMIEM SVOJMU TELU

Facebooková skupina

Máš zdravotný problém a chceš ho riešiť ?
Ctíš si zodpovednosť voči sebe samému ?
Hľadáš súvislosti vo vlastnom tele, aby si pochopil, čo sa deje ?
Chceš využiť poznatky a pomoc konvenčnej medicíny, no nechceš byť len štatistom ?

Cieľom nášho snaženia je zdravie
Chceme žiť svoj život naplno, bez  obmedzenia

Pripoj sa k našej fb skupine RozumiemSvojmuTelu