OBEZITA

Obezita je choroba. Samozrejme že vyžaduje zvášený príjem energie ako výdaj. Ale člove nie je kalorimetrická nádoba, okrem fyzikálnych zákonov v ňom prebehajú aj iné chemické a biologické procesy. Dysbióza, chronický nízko dávkovaný zápal a zvýšená črevná priepustnosť úzko súvisia s obezitou. a ich riešenie môže výrazne pomôcť v leičbe obezity...