lekcia 2- ZIPS

informácie o syndóme zvýšenej črevnej priepustenosti- ZIPS

ZIPS- syndróm zvýšenej črevnej priepustnosti, alebo syndróm deravého čreva je diagnóza, o ktorej častejšie počujete v bežných mediách ako na lekárskych konferenckách.  Hromadiace sa odborné informácie však stále viac  vykresľujú obraz, na ktorom je evidentné spojenie  zvýšenej črevnej priepustnosti s poruchou mirkobiómu a chronickými chorobami. Vplyv potravy na náš zdravotný stav je nepopierateľný, i keď je to vplyv zákerný, pomalý, prekračujúci generácie ... 

Súbory na stiahnutie