lekcia 2- Eliminácia problémových potravín

ZIPS- syndróm zvýšenej črevnej priepustnosti, alebo syndróm deravého čreva je diagnóza, o ktorej častejšie počujete v bežných mediách ako na lekárskych konferenckách.  Hromadiace sa odborné informácie však stále viac  vykresľujú obraz, na ktorom je evidentné spojenie  zvýšenej črevnej priepustnosti s poruchou mirkobiómu a chronickými chorobami. Vplyv potravy na náš zdravotný stav je nepopierateľný, i keď je to vplyv zákerný, pomalý, prekračujúci generácie ... 

Eliminácia- ako na to ?

Základom liečby porušenej črevnej baréry je vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla "zahojiť", zregenerovať sa. Na hojivý proces však potrebuje kľud a nedráždenie potravinami, kroré sú schopné vyvolať zápal. A práve to dosiahneme vynechaním problémových potravín. Na rozdiel od akejkoľvek inej diéty, pri eliminácii IGG pozitívnych potravín sa snažíme ovplyvniť, utlmiť zápal, ktorý v červej sliznici prebieha.  Ak nedochádza ku kontaktu imunitného systému s "nepriateľom" hladina IGG protilátok pomaly, postupne klesá. Dlhodobo však pretrváva hladina pamäťových IGG protilátok, teda naše telo si na nepraiteľa pamätá... Preto je po úvodnom prísnom eliminačnom období pre dlhodobú diétu vhodná cesta rotovania potravín- ich prímania len v určitých intervaloch, nie pravidelne každodenne. A samozrejme je nevyhnutná snaha o čo najlepšiu obnovu nepriepustnej hranice medzi telom a vnútrom tráviacej trubice.    

 

Prechodné zhoršenie zdravotných ťažkostí...

Je zaujímave, že zdravotný stav pri eliminačnej diéte v  jej začiatkoch môže výraznejšie kolísať. U niektorých pacientov dochádza k prechodnému zhoršeniu zdravotných ťažkostí. Nedeje sa to často, no je dôležité o tom vedieť... Ak s takýmto niečím počítame, neuvedie nás  zhoršenie stavu do neistoty a pomykova, či ideme správnou cestou...

Prehrešky.

Dodržiavanie určitej diéty dlhodobo je náročné... Práve preto je taký priestor venovaný základným informáciám o IGG protilátkach a zápale v prvej lekcii.  Ak pri pohľade na stravu dokážem rozmýšľať nad zdravotnými následkami, dokáže to posilniť moju vytrvalosť  v prísnosti i čase... Majte na pamati, že kompromisné riešenia vedú len ku kompromisným, neúplným, nedostatočným výsledkom...    Ale sme len ľudia... aj ak ste vytrvalí a  prísni, občas dôjde k nevedomému, alebo vedomému porušeniu diéty... Aby sme v takých príadoch obmedzili zdravotné následky  je dobré vedieť si pomôcť. Mojou oblúbenou pomôckou je čierne uhlie. Jeho veľká absorbčná plocha podstatne obmedzí kontakt  potraviny s poškodenou črevnou sliznicou a našim imunitným systémom... Nerobme to však často, pretože podobným spôsobom môže obmedzovať  aj vstrebávanie živín...