srcovocievne zmeny pri HIT

Kedy myslím na HIT ako príčinu kolísania tlaku krvi a búšenia srdca