Webinár

ZÁPAL

 

dátum:   14.11.2022 webinár 029

Zápal je boj

 

Zápal je boj, zápal znamená chorobu, mať v tele zápal je zlé...

Ale čo je to ten ZÁPAL ?

My lekári často hovoríme naším pacientom o zápale. O tom, že zápal je niečo nebezpečné  sa dozvieme takmer z každej reklamy z oblasti zdravia a výživových doplnkov.  Málokde sa však dozvieme, čo sa vlastne v tele deje...

Definícia zápalu hovorí o reakcii tela na akékoľvek poškodenie tkaniva, s cieľom eliminácie škodcu a reparácie poškodenia . V ľudskej reči to znamená, že je zápal organizované hnutie  proti tomu, čo naše telo označilo za nebezpečné. Tejto akcie sa zúčastňujú nielen imunitné bunky, ale podľa toho, o akom veľkom zápale hovoríme,  môže byť toto hnutie „ celotelové“, teda zúčastňuje sa na ňom takmer každá bunka...  Je to geneticky naprogramovaný postup ako ochrániť seba samého. Hlavný inžinier bol pri tvorení minimalistický.  Zvolil a naprogramoval jeden postup na ochranu pred akýmkoľvek poškodením.  Cieľom zápalu je vyliečenie. Manifestáciou zápalu sú choroby. Na akú chorobu ochorieme záleží  od príčiny, veľkosti, času a miesta, kde sa zápal odohráva. A heuréka,  až na začiatku druhého tisícročia n.l. zisťujeme, že zápal vlastne spôsobuje takmer všetky „neúrazové“ ochorenia.

Zápal znamená:

·        Že sme identifikovali nebezpečenstvo, nepriateľa

·        Že sa ho snažíme zničiť

·        Že po takejto akcii musíme poupratovať zvyšky  po boji

·        A že bojisko obnovujeme, teda ho znovu zmeníme na fungujúce tkanivo,... alebo nefungujúcu jazvu...

Ako to v tele môže vyzerať ?

Neprítomnosť zápalu je ZDRAVIE . Zdravie znamená, že žijeme v neutrálnej krajine, v pokoji a mieri a prípadné poškodenie  a opotrebovanie je rýchlo opravené tak, aby všetko fungovalo.  Skoro ako Švajčiarsko... 

AKÚTNY ZÁPAL je ako živé bojisko, veľa sa ničí, málo sa pozerá na sprievodné straty a poškodenie. Bežný život na bojisku nefunguje. Všetka pozornosť, zásobovanie a sila je sústredená smerom k bojisku.  Človek s akútnym zápalom má angínu,  zápal pľúc, hnačku alebo aj do červena opálenú, teda spálenú kožu. 

CHRONICKÝ ZÁPAL je ako obliehanie. Bojisko je obsadené vojskom, bojov je menej, zomiera sa skôr na vyčerpanie a nedostatok zásob. Bežný život je ochromený, obnova je minimálna.  V ľudskom tele je to situácia, kedy nedokážeme odstrániť príčinu zápalu. Takéto niečo sa u pacienta deje  ak má  chronický zápal priedušiek, obličiek, alebo bojuje sám so sebou- teda má autoimunitné ochorenie, napr. reumatoidnú artritídu, kolitídu.  Telo nie je akútne ohrozené, ale postupne chradne a oslabuje.

 CHRONICKÝ SYSTÉMOVÝ NÍZKO DÁVKOVANÝ ZÁPAL- je bojisko, o ktorom vieme len posledných cca 20 rokov.  Nie je to vyslovene otvorený konflikt, je to skôr diverzná činnosť. Vojaci a silové zložky sú aktivované, nie je ich však veľmi vidieť. Sú skôr skrytí ale svojou činnosťou vytvárajú nezdravé prostredie. Život  tu beží inak, normálne fungovanie sa mení na „nenormálne“. Regenerácia a oprava výrazne viazne, bunky starnú rýchlejšie a choroba sa manifestuje na individuálne najkrehkejšom mieste tela. Človek trpiaci na tento typ zápalu  je môj bežný pacient 40-plus.  Lieči sa na „civilizačné“ choroby ako napríklad vysoký tlak, srdce, cukrovku, stukovatenie pečene, nádory, depresiu, osteoporózu... Tieto choroby  považuje za niečo prirodzené, spojené s vekom a genetikou. Je konzumentom zdravotnej starostlivosti,  akceptuje liečbu poskytovanú modernou medicínou  a netuší, že jeho choroby sú výsledkom roky trvajúceho systémového nízko dávkovaného zápalu.

Tento typ zápalu poznáme len posledné dve desaťročia. K jeho objaveniu prispelo používanie protizápalovej liečby posledných 20 rokov, kedy napr. pri protizápalovej liečbe reumatoidnej artritídy došlo k zlepšeniu cukrovky, alebo dokonca k zníženiu počtu infarktov ! Teda došlo k úprave chorôb  podmienených nízko dávkovaným zápalom.

 Nie , to neznamená, že každého pacienta s civilizačnou chorobou budeme liečiť  biologickou protizápalovou liečbou... Také jednoduché to nie je... Pomohlo to však porozumieť nášmu telu. Pomohlo nám to posunúť sa od tlmenia príznakov chronických ochorení  k pochopeniu ich príčiny. A od pochopenia príčiny je len malý krôčik k snahe o jej riešenie.

A čo patrí k najpodstatnejším príčinám systémového nízko dávkovaného zápalu ? To najjednoduchšie a zároveň najdôležitejšie:

·        Nevhodná strava

·        Obmedzený pohyb

·        Nedostatočný spánok

Prirodzená, „newesternizovaná“ strava s dostatkom vlákniny a fermentovaných potravín, dostatok pohybu so zadýchaním sa a kvalitný spánok s prirodzeným zobudením sa je jednoduchá cesta k prevencii, ale i veľká pomoc pri liečbe chronických ochorení. Ochorení, ktoré sú podmienené  nízko dávkovaným zápalom, v západnom svete na ne najčastejšie trpíme a zomierame a investujeme do nich najväčšie množstvo finančných prostriedkov zdravotných systémov.

Ale to sme už pri novoročných predsavzatiach a na tie máme, ako každý rok,  ešte pár týždňov čas...

webinár online klubu

Otázky a odpovede k webináru Zápal