Webinár Fermentácia III-

Vláknina, ako veľa je dosť ?

dátum:   24.1.2022 webinár 013

FERMENTÁCIA III- Vláknina, ako veľa je dosť...

..."zvýšte príjem vlákniny"...

tak toto heslo patrí do "doby kamennej , tzv. predmikrobiómovej, a pravdepodobne ste ho už počuli i adresované vám...

Už minimálne 50 rokov máme dôkazy o tom, že civilizačné choroby trápiace starnúcu generáciu vyspelého sveta úzko súvisia s "civilizačne" zmenenou, tzv. westernizovanou stravou a teda nevhodné zloženie stravy typické pre vyspelé krajiny je významným faktorom chorľavenia na chronické, nevyliečitelné choroby ako sú ateroskleróza a jej komplikácie, cukrovka a metabolický syndróm, zvýšenie tukov v krvi, ale i nádorové choroby.   

Charateristickým znakom takto zmenenej tzv. westernizovanej stravy je:

  • znížený príjem vlákniny v spracovanej strave / výrobkoch/
  • zvýšený príjem masa a tukov
  • zvýšený príjem jednoduchých cukrov