Webinár Vysoký krvný tlak- úvod

dátum:   20.9.2021 webinár 008

Vysoký krvný tlak

Hranica " normálneho tlaku krvi je 140/90. Kde sa vzalo toto číslo ? prečo rešpektujeme práve túto hranicu ? Kto to vymyslel ?

Táto hranica sa ustanovoala postupne v druhej polovici minulého storočia.  Ešte pár desaťročí sa lekári domnievali, že zvýčenie rvného tlaku je prirodzený mechanizmus, akým sa telo snaží  "pretlačiť" krv cez zúžené cievy aby zabezpečilo dostatočné prekrvenie. Hladina "normálneho TK sa stanovovala podľa vášho veku + 100  až 110 torr... Neexistovali účinné lieky na tlak a pacienti zomierali veľmi predčasne na mozgovú mŕtvicu, sdcové zlyhanie alebo ich zahubili toxíny pri zlyhaní obličiek. Veľkú zásluhu na docenení úohy zvýšeného krvného tlaku pri rozvoji srdcovocievnych ochorení a najm§ aterosklerózy zorali  prvé veľké medicínske štúdie, napr. Framinghamská. Na veľkých súboroch pacientov sa porovnávali rôzne namerané parametre s výskytom konkrétnych ochorení. Takto pomaly a postupne sa prišlo na to, že  existuje hranica hodnôt tlaku krvi, nad ktorou sa srdcovocievne ochorenia vyskytujú výrazne  častejšie... Táto hranic sa postupne posunula zo 160/100 na dnešných 140/90 torr.