Webinár Trávenie ako základ mnohých chronických chorôb

dátum:   14.6.2021 webinár 005

   "všetky choroby pochádzajú z čreva"...   Hippocrates

Je to pravda ? 
Naozaj nás naše trávenie ovplyvňuje tak veľmi, že rozhoduje o tom   AKO ? KEDY ? a ČI ? ochorieme na chronickú chorobu ?

Dokážeme transplantovať orgány, očkovať vakcínou, ktorá obsahuje genetickú informáciu, no napriek tomu  musíme súhlasiť s výrokom, ktorý múdry muž vyslovil pred 2500 rokmi ?...

Chodiť " po doktoroch" je neobľúbená, ale častá športová disciplína vyššieho veku... Ak sa nechcete stať jej aktívnym fanúšikom možno by ste sa mali zamyslieť nad týmto tvrdením...💉💊🩺

Chronické choroby sú časté, mnohí ich vysvetľujú starnutím, opotrebovaním, no pravdou je, že sú spojené s nízkodávkovaným zápalom a porušenou črevnou bariérou. Moderná veda pomocou dôkazov potvrdila to, čo Hippocrates povedal na základe len svojich vedomostí a intuície...
Pri mnohých chroniockých chorobách platí nasledovná schéma:

❓AKÁ CHOROBA vznikne záleží od našej genetickej informácie

❓KEDY CHROROBA vznikne záleží od spúšťačov vo vonkajšom prostredí

❓ČI CHOROBA vznikne záleží od nášho tráviaceho traktu.

a my vieme, že je veľmi dôležité sústrediť sa najma na svoje trávenie a snažiť sa ho čo najviac rešpektovať...