Prípadová štúdia 008

1.11.2021

008

Pacientka v tejto prípadovej štúdii je u mňa dispenzarizovaná, sledovaná pre "klasické" interné choroby, teda ischemickú chorobu srdca, vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu a kyseliny močovej. Okrem toho má však aj množstvo iných diagnóz kolísavej intenzity. po ich poskladaní do skladačky vzniká podozrenie a spoločnýú príčinu... črevo... teda poškodenú črevnú bariéru.  Kombinácia jej diagnóz sa vyskytuje ako príznaky mimočrevnej manifestácie celiakie. Po doplnení vyšetrení sa celiakia nepotvrdila, ale podozrenie na poškodenú červnú bariéru  a teda syndróm deravého čreva zostáva...

Na príklade tejto pacientky sme si prezentovali viaceré príznaky celiakie , ktoré sa manifestujú ale mimo črevnej trubice. Patria sem jednak príznaky spôsobené malnutríciou, nedostatkom živín, ale aj príznaky ,ktoré skôr súvisia s aktívnym záapalom, ktorý pri celiakii prebieha... mnohé takéto príznaky sa upravia pri bezlepkovej diéte, mnohé však pretrvávajú...

Ak sa nepotvrdí diagnóza celiakie , o podobných príznakoch by sme mohli rozmýšľať aj pri syndróme deravého čreva...

Najdôležitejší poznatok  na zapamatanie je, že pri kombinácii viacerých diagnóz v jednom tele by sa mala zapnúť červená kontrolka a mali by sme zvažovať poškodenie čreva, ktoré je spoločným pojítkom medzi viacerými diagnózami... 

PROSO SIATE-

-moja najobľúbenejšia bezlepková obilnina. Patí k pôvodným plodinám Slovanov. Má veľmi dobré nutričné zloženie a dokonca obsahuje aj telu prospešné rastlinné bioaktívne peptidy...  ALe najma !!! podľa mojich skúsenosti vytvára žiadnu, alebo len minimálnu IGG reakciu napriek pravidelnej dennej konzumácii. Asi je to naozaj " naša sloveská- stredoeurópska ryža "...