Prípadová štúdia 002 

002

I. Hľadame pričinu HIT

Naša pacientka s poradovým číslom 002 mala viacere zdravotné problémy miernej intenzity, najviac ju trala lahká porucha imunity s uporným akné a opakujúcim sa herpesom pery. Okrem toho mala zistenú HIT.  Vďaka jej neúnavnosti pátrala ďalej a hľadala príčinu HIT. Spoločne sme ju zdiagnostikovali ako ZIPS. Mala potvrdenú IgG potravinovú intoleranciu. Dnes cca 3-mesačná eleiminačná dieta prináša svoje výsledky...

II. Diagnostika IgG potravinových intolerancií u lekára  / cca 30min videa/

Druhá pacientka bola pre množstvo ťažkostí, ktorým dominoval únavový syndróom diagnostikovaná lekárkou ako IgG potravinová intolerancia. Vyšetrenie IgG protilátok bolo realizované u lekára dostupnými testami, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa. Eiminačná dieta na základe týchto testov pomohla čiastočne, ale viedla k ďalšiemu chudnutiu až práznakov vyšetrpacia organizmu. Okrem toho nebola dovyšetrovaná pozitivita IgA protilátok proti transglutamináze. Táto je veľmi pravdepodobne  príznakom celiakie. Pacientku ťaka ešte dlhšia cesta, jednak v diagnostike celiakie, jednak v dodiagnostikovaní IgG intolerancií aj iných potravín. Ale svetielkom nádeje je presnejšia a prísnejšia individualizovaná eliminačná diéta.

 

obsah webinára

úvod- aký je rozdiel medzi prípadovou štúdiou a EBM- medicínou dôkazov s klinickými štúdiami. Klinické štúdie sú dobré na porovnávanie výsledkov leičby u veľkých skupín pacientov a sú dobré na vytváranie algoritmiov. Napriek EBM sa však medicína vracia späť k zameraniu sa na ko nkrétneho pacienta v diagnostike aj liečbe, teda k tzv personaliovanej medicíne.

5,11  pacientka  002 s diagnostikovanou HIT

30,00 HIT je príznak poškodeného čreva...

32,00  Pacientka 003

 

 

Myšlienkové mapy na stiahnutie a inšpiráciu