Prípadové štúdie 

Prípadová štúdia- na čo je to dobré a  ako my to môže pomôcť...

Prihlásenie do prípadovej štúdie vám môže pomôcť zorientovať sa vo vašom zdravotnom stave. Ak máte množstvo  zdravotných problémov, pochodili ste po lekároch, narástla vám zdravotná dokumentácia, no nikam ste sa veľmi neposonuli v riešení, toto je cesta ako využiť svoje členstvo v klube. Moderná medicína je veľmi dobre zorganizovaná na riešenie konkrétnych problémov. To znamená, keď už máte stanovenú diagnózu , vaša cesta je jasná.  Najväčší problém u lekára je však stanoviť základnú pracovnú diagnózu a to najma ak prídete s ťažkosťami, ktoré síce vy cítite, ale lekár ich nevidí a nevie ich odmerať. A to sú napr.:  bolesť brucha, netolerovanie stravy, slabosť, únava, mozgová hmla, búšenie srdca a mnohé iné...  A práve kombinácia ťažkostí je dôležitá na nasmerovanie a dovyšetrovanie. Práve tomuto sa venujeme vo webinároch prípadová štúdia. 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA znamená, že si anonymne rozoberieme prípad jedného z pacientov. Vysvetlíme si príznaky ochorenia, ako im rozumieť, postupné pátranie po diagnóze, spomenieme si potrebné,alebo absolvované vyšetrenia a ich prínos pre diagnózu. záverom bude zhodnotenie a doporučenie ďalšieho postupu...

Presne tak ako by ste sedeli v ambulancii, len s vysvetlením, čo prebieha v doktorkinej hlave...   

Ako sa prihlásiť do prípadovej štúdie?

ak sa chcete stať anonymným pacientom, ktorého zdravotný problém rozoberieme na webinári Prípadová štúdia, prihláste sa prosím tu. Na váš email bude zaslaná informácia s ďalším postupom.

Otázky o zdravotnom stave k prípadovej štúdii

Zoznam prípadových štúdií:

prípadová štúdia 001
na čo je dobrá prípadová štúdia dojčenská kolika- moja skúsenosť
prípadová štúdia 003
atopická dermatitída
prípadová štúdia 004
cesta od množstva zdravotných problémov k HIT a ZIPS
prípadová štúdia 005
ZIPS- hodnotenie výsledkov opakovaných vyšetrení pri dodržiavaní diéty čo môžeme ešte urobiť ?