Webinár Otázky a odpovede

webinár 004

Otázky a odpovede 004  05.07.2021

V tomto webinári sme sa venovali "upratovaniu" v diagnózach. Najme v diagnózue IBS- syndrómu dráždivého čreva. Pod tento názov sa u lekára zmestí veľmi veľa pacientov s rôznymi ťažkosťami, podmienkou je , aby sa vyšetreniami nezistila žiadka patologia- teda príznaky nejakého zjavného ochorenia, napríklad celiakia, kolitída, infekcia čreva... Torí relatívne veľkú skupinu pacientov, ktorých hlavným znakom je súvislosť ich ťažkostí s jedlom. Stále novými a novými diagnostickými možnosťami z tejto skupiny však " ukrajujemeô a pacientov rozdeľujeme a pomenuvávame ich diagnäozy inak. Napríklad SIBO- syndróm bakteriálneho prerastania čreva, alebo intolerancie enzymatické- laktózová, fruktózová,..  Patrí sem aj syndróm deravého čreva? Áno, presne sem patrí...  takisto ako aj IgG potravinové intolerancie, ktoré sa zatiaľ u lekárov diagnostikujú len okrajovo. 

Ja osobne som si túto skupinu nazvala " krehké trávenie". Čo o ňom viem sme si hovorili na webinári s týmto názvom. Nájdete ho tu.  

V druhej časti webinára sme si vysvetlili, ako základne funguje zdravotný systém. /Prečo potrebujete odslanie k špecialistovi od praktického lekára, ako je systém financovaný a teda aj ľahko deformovaný a podobne...