OBEZITA

Obezita je choroba. Samozrejme že vyžaduje zvýšený príjem energie ako výdaj.

Ale člove nie je kalorimetrická nádoba, okrem fyzikálnych zákonov v ňom prebehajú aj iné chemické a biologické procesy. Dysbióza, chronický nízko dávkovaný zápal a zvýšená črevná priepustnosť úzko súvisia s obezitou.

A ich riešenie môže výrazne pomôcť v liečbe obezity...